LIELĀKĀ VADĪTĀJU KONFERENCE

2024. GADA KONFERENCE
NORISINĀSIES 3.-4. JŪNIJĀ

Papildu info drīzi sekos…

 

 


26601182 | info@confinn.eu

LIELĀKĀ VADĪTĀJU KONFERENCE

 

2024. GADA KONFERENCE
NORISINĀSIES 3.-4. JŪNIJĀ
Papildu info drīzi sekos…

 


26601182 | info@confinn.eu